KONTAKT


 
WYDAWNICTWO "EWA 2"
Ewa Łozińska - Małkiewicz
ul. Konopnickiej 11 m 6
87-100 Toruń
tel./fax: (56) 62 263 24
e-mail: elozinska@o2.pl
strona internetowa: www.tłumacz-słowniki.plKonto: Bank Zachodni WBK S.A. I/O w Toruniu
Adres banku: ul. Krasińskiego 2, 87-100 Toruń
Numer: 37 1090 1506 0000 0001 1671 3598

Konto: Bank PKO BP S.A. II O/Centrum w Toruniu
Numer: 94 1020 50110000 9502 0049 8493