AUTORSTWO


Autorką wszystkich oferowanych słowników terminologii prawniczej jest Ewa Łozińska-Małkiewicz, która jest radcą prawnym i tłumaczem, działającym aktywnie w obu tych zawodach. Autorka opracowała najpierw słownik polsko - angielski, pracując wspólnie z córką Joanną Krzyżanowską. W pracy przy obu słownikach z polskiego autorka skorzystała z istniejących w tych wersjach językowych przepisów prawa polskiego m.in. (kc, kpc, kk, kp, kodeks morski, ustawy gospodarcze) i międzynarodowego (konwencje, dyrektywy), skąd czerpała słownictwo.

Słownik angielsko - polski został opracowany na podstawie oryginalnych przepisów, dokumentów, umów, wyroków itd. wydanych w języku angielskim w krajach anglojęzycznych.

Słownik polsko - francuski został opracowany głównie w oparciu o wcześniejszy słownik polsko - angielski oraz polskie ustawodawstwo wydane w wersji polsko-francuskiej i konwencje międzynarodowe w obu wersjach językowych.

Słownik francusko - polski powstał z wykorzystaniem słownictwa zawartego w francuskojęzycznych materiałach i publikacjach prawniczych, ustawach, wyrokach, umowach, konwencjach, uwzględniając ustawodawstwo krajów francuskojęzycznych, głównie Francji, itd.